Tärkeää infoa

Hakuajat

Kauden 2020 - 2021 hakuaika on nyt käynnissä. Hakuajat vaihtelevat kohdemaittain, tarkat päivämäärät löytyvät jokaisen kohdemaan esittelyn sivuilta.

Paikka SUN ohjelmassa

Nuoren ohjelmapaikka SUN ohjelmassa on sitova kun varausmaksu on maksettu ja yhteistyösopimus allekirjoitettu.

Ohjelmamaksut

SUN experience pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjelmamaksuihin muutoksia myös sopimuksen jälkeen, mikäli ne ovat välttämättömiä meistä riippumattomista syistä (esim. kuljetuskustannukset ja valuuttamuutokset). Ohjelmamaksumme perustuvat sopimushetken valuuttakursseihin. SUN experience pidättää oikeuden myös muista itsestään riippumattomista syistä tehtäviin ohjelmamuutoksiin.

Maksuaikataulu

Varausmaksu (750 euroa) tulee maksettavaksi ohjelmapaikan lunastuksen yhteydessä. Varausmaksu on osana ohjelmamaksua. Ohjelmamaksun loppuosa maksetaan kohdemaasta riippuen erisuuruisina maksuina noudattaen alla olevia eräpäiviä. Tarkemmat maksuerien summat saapuvat SUN ohjelman hyväksyntäpaketin mukana.

  1. maksun eräpäivä 15.9.2019
  2. maksun eräpäivä 15.12.2019
  3. maksun eräpäivä 15.2.2020
  4. maksun eräpäivä 15.5.2020

Peruutusehdot

Tarkemmat tiedot osallistumisen peruuttamisesta saapuvat oppilaalle ja vanhemmille hyväksymispaketin mukana.

Vakuutus

Vaihto-oppilas tulee olla vakuutettuna vaihtovuoden ajan kunkin kohdemaan opetusministeriön vaatimien sääntöjen mukaisesti. Vakuutukset poikkeavat toisistaan kohdemaasta riippuen. Yhdysvaltoihin suuntaaville vaihto-oppilaille tulee automaattisesti vastaanottavan organisaation osoittama sairaus- ja tapaturmavakuutus. Kanadan vaihto-oppilaille kuuluu automaattisesti valitun koulupiirin vakuutus. Ecuadorin oppilaat vakuuttavat itsensä Suomesta ohjeistuksien mukaisesti.

Henkilökohtaiset menot vaihtovuoden aikana

Taskurahaa omaan käyttöön tulee varata noin 300 euroa kuukaudessa. Taskuraha on arvioitu seuraavien kulujen perusteella: mahdollinen koulukuljetus, koulupuku, oppikirjat, vapaaehtoiset kouluaineet, kouluruokailu, harrastuksien sekä vapaa-ajan aktiviteettien maksut, terveystarkastus- ja rokotusmaksut, vapaa-ajanmatkat, puhelinmaksut, omat hygieniatuotteet ja vaatteet.

Viisumi tai opiskelulupa

Osaan Euroopan ulkopuolisista maista tarvitaan viisumi tai vastaava opiskelulupa ja sitä haetaan henkilökohtaisesti kohdemaan suurlähetystöstä. Yhdysvaltoihin matkaavan oppilaan tulee käydä viisumihaastattelussa Yhdysvaltain suurlähetystössä Helsingissä. Toimitamme vaihto-oppilaalle tarvittavat kaavakkeet ja ohjeistukset hakuprosessia varten. Viisumia tai opiskelulupaa haetaan lähtöä edeltävän kesän alussa. 

Ohjelmasäännöt

Oppilaan tulee noudattaa vaihtovuoden aikana SUN experiencen ohjelmasääntöjä, jotka saapuvat oppilaan ja vanhempien tiedoksi hyväksymispaketin yhteydessä. Kohdemaassa oppilaan tulee noudattaa maan lakeja sekä vastaanottavan organisaation, koulun ja isäntäperheen sääntöjä. Mikäli oppilas rikkoo lakeja, sääntöjä tai ohjeistuksia, on vastaanottavalla organisaatiolla oikeus keskeyttää ohjelma.

Luotettavuus

SUN experience noudattaa opetushallituksen laatimaa suositusta kansainvälisestä oppilasvaihdosta. Kaikki tahot joiden kanssa toimimme, noudattavat kunkin kohdemaan opetusministeriöiden asettamien säädösten mukaisesti sekä vaihto-oppilastoimintaa valvovien instanssien alaisuudessa. Kaikki Yhdysvalloissa toimivat vastaanottavat organisaatiot ovat CSIET:n hyväksymiä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.